Privatlivspolitik for Green Clinic

I henhold til databeskyttelseslovgivningen skal vi oplyse dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger (“Oplysninger”, (“Personoplysninger”) f.eks. i forbindelse med, at du køber et medlemskab hos Green Clinic (“Green Clinic”, “Vi”, “Os”).

I denne privatlivspolitik beskriver vi, hvordan Green Clinic indsamler og anvender dine (den registreredes) personoplysninger og de rettigheder, som du har i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Hvem er vi

Green Clinic v/Liselotte Green

Havelse Mølle 28

3600 Frederikssund

CVR: 27534252

Telefon: 40334424

Mail: info@greenclinic.dk

Hjemmeside: https://www.greenclinic.dk.

 

Hvilke personlige data indsamler vi, og hvorfor vi indsamler det?

 

Medlemskab

Når du opretter et medlemskab hos Green Clinic, behandler vi følgende personoplysninger om dig:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail

Behandlingen sker med henblik på opfyldelse af en kontrakt, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Vi indsamler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger, men vi kan – afhængig af medlemskabsforløbet – modtage og behandle følsomme oplysninger, herunder oplysninger om helbredsmæssige forhold. Såfremt dette er tilfældet, behandler vi oplysninger med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2 litra e) og f) og Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

 

Beskeder

Når du skriver til os enten via e-mail eller på Facebook modtager vi som udgangspunkt navn og e-mail adresse. Vi benytter oplysningerne for at kunne besvare din henvendelse. Behandlingen sker med henblik på opfyldelse af en kontrakt, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

 

Videoovervågning

Green Clinic’s arealer såvel indendørs som udendørs er overvåget med videoovervågning. Dette anvendes kun i som dokumentation i tilfælde af tyveri, hærværk eller overfald hos medlemmer og ansatte.

Hvem vi deler dine data med

Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det.

Vi kan desuden videregive oplysninger til tredjemand, herunder til offentlige myndigheder f.eks. politiet, for at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder som registreret går forud herfor.

Green Clinic anvender tjenesteudbydere og samarbejdspartnere, der udfører arbejde på vores vegne (”databehandlere”). Dette kan f.eks. være hosting af servere, systemvedligeholdelse m.v. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, dette er nødvendigt for, at de pågældende kan levere deres tjenester og services. Samarbejdsparterne vil være forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har derfor ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af deres kontraktlige forpligtelse over for Green Clinic.

Dine personoplysninger behandles inden for EU. Såfremt Green Clinic videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder/databehandler uden for EU, sikrer vi, at dette alene vil ske under overholdelse af den lovgivning, der gælder herfor.

 

Hvor længe vi gemmer dine data

Green Clinic opbevarer dine oplysninger i følgende perioder:

 

Medlemsdata – Opsigelse af medlemskab + 3 år

Tv-overvågning – Tidspunkt for optagelse + op til 4 uger

Forsikringssag – Afslutning af sag + 3 år

Finansielle transaktioner – Sidste transaktion + 5 år

Blacklisting – Ophør af blacklisting + 10 år

 

 

 

Hvordan vi beskytter dine data

 

Sikkerhedsforanstaltninger   Beskrivelse
Fysisk sikkerhed

 

  ·        Udendørsareal overvåges med overvågningskamera.

·        Serverrum er aflåst.

·        Oplysninger på papir og andet fysisk materiel opbevares aflåst, når de ikke er i brug.

 

Organisatorisk sikkerhed   ·        Adgang til personoplysninger er begrænset til ansatte og andre, der har et sagligt behov for adgang til oplysningerne.

·        Ansatte og andre der skal have adgang til oplysningerne modtager et unikt og personligt password. Password skal ændre 1 gang årligt.

·        Password må ikke overdrages eller overlades til andre. Passwords deaktiveres ved fratrædelser.

·        Personalet er underlagt tavshedspligt.

·        Ansatte, der behandler persondata, modtager instruks for, hvordan persondata behandles og beskyttes.

·        Der anvendes kun databehandlere, som kan garantere for at have gennemført sikkerhedsforanstaltninger, der opfylder kravene i persondataforordningen. Der indgås skriftlig aftale med databehandlere.

 

 

Hvilke rettigheder har du over dine data

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i relation til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har ret til efter anmodning at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret). Hvis de oplysninger, vi behandler om dig, er urigtige, har du ret til at få dem rettet (ret til berigtigelse). I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har tillige ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring (dataportabilitet).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på Datatilsynets hjemmeside.

 

Anvendelse af Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmelighed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

 

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde. Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

 

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

 

Klage

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du mener, at vi behandler dine Personoplysninger i strid med gældende lovgivning.

Du har dog også ret til at klage til:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Tlf. 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

 

Ændringer af privatlivspolitikken

Green Clinic forbeholder sig retten til at ændre og opdatere denne Privatlivspolitik.